Algemene Vereninging voor de Rietcultuur in Nederland

De vereniging

De vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen van de rietcultuur en de daarbij betrokkenen in Nederland. De waterkwaliteit speelt een grote rol in het telen van eerste soort riet. Onze vereniging werkt en denkt mee om de waterkwaliteit zo schoon mogelijk te krijgen. Op dit moment is het water in Nederland zo schoon dat de otter na jaren van afwezigheid opnieuw is uitgezet. De otter heeft alleen overlevingskansen in uiterst schoon water. In samenwerking met o.a. Natuurmonumenten maken wij plannen voor het behoud van de rietvelden. Essentieel daarin is het tegengaan van het verlanden van het rietland. Jaarlijks wordt veel geld geïnvesteerd in het afgraven van het rietland. Het afgraven van rijke gronden betekend een verschraling van het rietland. Op schrale grond groeit het riet langzaam en wordt de structuur van het riet fijner en harder. Iedere regio heeft zijn eigen specifieke rietlanden, om tot een optimaal beheer te komen is onze vereniging opgesplitst in een drietal afdelingen. Hiernaast de adresgegevens van deze afdelingen.